COVID – 19   UBYTOVANÍ | NEUBYTOVANÍ

Informácie COVID - 19

Prevádzka hotela Atrium sa od 16.8.2021 riadi novým COVID automatom a vyhláškou č. 240/2021 vydanou Úradom verejného zdravotníctva zo dňa 12.8.2021. Pre bližšie informácie kontaktujte naše Rezervačné oddelenie: Skrátene číslo 18 333 alebo: 00 421 2 20 20 3330

Chránime seba aj ostatných – myslíme na vašu bezpečnosť

  • Vytvorili sme dezinfekčné čaty, ktorých úloha je každú hodinu dezinfikovať dotykové plochy s virucídnym prostriedkom v spoločných priestoroch v hoteli. Výťahy, kľučky, zábradlia, WC.
  • V bare a reštaurácii po každom zákazníkovi dezinfikujeme dotykové plochy. Pravidelne dezinfikujeme všetky informačné materiály vrátane nápojových lístkov.
  • Pravidelne dezinfikujeme povrchy pultov, stolov, stoličiek, lavíc a kľučiek.
  • V nočných hodinách dezinfikujeme priestory ozónom (najmä priestory, v ktorých sa pohybujú deti ako je MiniMe, MediaTro a podobne).
  • Nosíme ochranné rúška a vo vybraných prevádzkach rukavice
  • V priestoroch hotela sú umiestnené nástenné alebo stojanové prístroje na dezinfekciu alebo fľaša s rozprašovacím aplikátorom a dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
covid informacie

Prosíme hostí o dodržiavanie opatrení v našom hoteli

covid informacie
  • Pohyb hostí v spoločenských priestoroch je povolený len s vhodným prekrytím úst a nosa v súlade s aktuálnymi opatreniami
  • Dezinfekcia rúk – spoločne zabraňujeme šíreniu vírusov
  • Dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti 2 metre


Rezervovať