Informácie COVID - 19

Hotel Atrium*** je od pondelka, 1.11.2021 v čiernej fáze a z dôvodu obmedzení možnosti poskytovania služieb je aktuálne uzatvorený.

Prevádzka Wellness:

Prevádzka 4 Elements Wellness & Aqua je zatvorená.

Reštaurácia:

Reštaurácia je zatvorená.

Ubytovanie:

Aktuálne ubytovanie v Hoteli Atrium neposkytujeme.


*Za plne očkovanú osobu sa podľa vyhlášky UVZ SR č. 241 považuje:

Za plne očkovanú osobu sa podľa vyhlášky UVZ SR č. 241 považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

Celé znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241 je k dispozícii na stránke UVZ SR (.pdf)

Chránime seba aj ostatných – myslíme na vašu bezpečnosť

  • Vytvorili sme dezinfekčné čaty, ktorých úloha je každú hodinu dezinfikovať dotykové plochy s virucídnym prostriedkom v spoločných priestoroch v hoteli. Výťahy, kľučky, zábradlia, WC.
  • V bare a reštaurácii po každom zákazníkovi dezinfikujeme dotykové plochy. Pravidelne dezinfikujeme všetky informačné materiály vrátane nápojových lístkov.
  • Pravidelne dezinfikujeme povrchy pultov, stolov, stoličiek, lavíc a kľučiek.
  • V nočných hodinách dezinfikujeme priestory ozónom (najmä priestory, v ktorých sa pohybujú deti ako je MiniMe, MediaTro a podobne).
  • Nosíme ochranné rúška a vo vybraných prevádzkach rukavice
  • V priestoroch hotela sú umiestnené nástenné alebo stojanové prístroje na dezinfekciu alebo fľaša s rozprašovacím aplikátorom a dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
covid informacie

Prosíme hostí o dodržiavanie opatrení v našom hoteli

covid informacie
  • Pohyb hostí v spoločenských priestoroch je povolený len s vhodným prekrytím úst a nosa v súlade s aktuálnymi opatreniami
  • Dezinfekcia rúk – spoločne zabraňujeme šíreniu vírusov
  • Dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti 2 metre


Rezervovať